Čo ponúkame?

Rezanie betónu

Samotné rezanie betónu prebieha za dohodnutých podmienok s odberateľom
(suchý – mokrý spôsob), z čoho vyplýva aj technologický postup pri danom určenom spôsobe.

Suchý spôsob

Prebieha rezaním diamantovými kotúčmi, súčasným odsávaním cca 85% vzniknutého odpadového prachu , pričom sa tento spôsob praktikuje pri menších prierezoch, alebo v prípade, že zákazník si neželá v danom prostredí chladenie vodou.

Mokrý spôsob

Prebieha rezaním diamantovými kotúčmi vyšších priemerov, za súčasného odsávania vody špeciálnym vysávačom. Pri tomto rezaní je nutná stála tlaková voda. Stroj sa musí pripevniť na vodiacu koľajnicu, ktorá je prikotvená na rezaný materiál.

Dodatkové práce

Ďalším aspektom rezania sú dodatkové práce ( odvoz sute, murárske vysprávky, výstuže kovové pri väčších otvoroch). Tieto naša firma po dohode so zákazníkom dokáže zrealizovať.

Čo ponúkame?

Jadrové vŕtanie

Vŕtanie touto technológiou je veľmi rýchle, naviac je bezprašné a nenarúša statiku stavby vibráciami, ktoré spôsobuje klasické vŕtanie do betónu.

Prednosti

– vysoko presné vrty
– nulové otrasy a vibrácie
– malá hlučnosť a prašnosť.

Využitie

– vŕtanie prestupov pre inštalácie (voda, kúrenie, plyn, kanalizácia, vzduchotechnika)
– hlboké vrty a skúšobné vrty
– vŕtanie kotevných otvorov

Kontaktné údaje

Nájdete nás

Gabriel Orbán

925 06 Čierna Voda 216
IČO: 35200057
DIČ: 1030353126

Mobil: 0905 696 482
E-mail: info@rezbet.sk

Kontaktný formulár